Szczególny symbol współpracy.

Plebiscyt internetowy „Lekarz na Plus” ma na celu wzmocnienie głosu pacjentów w samorzecznictwie dotyczącym jakości leczenia ARV i co za tym idzie jakości życia osób HIV+ w Polsce.

Osoby żyjące z HIV, które zmuszone są do przyjmowania leków ARV do końca życia, pozostają w długoletniej i systematycznej opiece lekarskiej. Chcemy, aby poprzez udział w plebiscycie pacjenci mogli wyrazić swoją wdzięczność i jednocześnie wskazać jak ważne jest budowanie wzajemnej relacji opartej na zrozumieniu specyfiki potrzeb, szacunku i empatii.

Tytuł „Lekarz na Plus” przyznawany jest w głosowaniu internetowym, w którym to tylko pacjenci decydują o tym, który lekarz lub lekarka uzyska ten wyjątkowy tytuł w danym roku. Nad poprawnością głosowania będzie czuwała Komisja, składająca się z przedstawicieli organizacji pacjentów, która nie będzie miała żadnego wpływu na wynik głosowania.

Pragniemy, aby tytuł „Lekarz na Plus” był szczególnym symbolem współpracy pomiędzy lekarzem i pacjentem oraz wyraźnym głosem przeciwstawiającym się stygmatyzacji i dyskryminacji osób HIV+ w Polsce.

„Lekarz na Plus”

będzie kontynuowany co roku, a jego finał odbywać się będzie 1-go grudnia w Światowy Dzień AIDS.

Organizator

Patronat honorowy

Zagłosuj teraz

Wypełnij poprawnie poniższy formularz, aby oddać głos. Pragniemy, aby tytuł „Lekarz na Plus” był szczególnym symbolem współpracy pomiędzy lekarzem i pacjentem.

    Wybierz z listy miasto / ośrodek, w którym pracuje kandydat/ka